សម្រង់ប្រសាសន៍ឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មាន នៅទីក្រុងប៉េកាំង ក្នុងពិធីបើកវេទិកា សៀងសាន លើកទី ៦ ក្រោមប្រធានបទ “សន្តិសុខ និងសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ តថភាព និងចក្ខុវិស័យ”

ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន បន្ទាប់ពីការថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកវេទិកា សៀងសាន លើក​ទី ៦ ក្រោមប្រធានបទ “សន្តិសុខ និងសហប្រតិបត្តិការនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក៖ តថភាព និងចក្ខុវិស័យ” នៅ​ទីក្រុងប៉េកាំង សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានមានប្រសាសន៍ពី (១) ការចាំបាច់ដែលកម្ពុជា ត្រូវចូលជា​សមា​ជិក​​ក្រុមប្រទេសអាស៊ាន (២) ការពង្រឹងការពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខអន្តរតំបន់អាស៊ាន និង(៣)គោលនយោ​បាយ​​ការ​បរទេស​កម្ពុជា ដែល ព្រឹត្តិប័ត្រ កម្ពុជាទស្សន​ថ្មី​ សូមធ្វើការដកស្រង់ក្រៅផ្លូវការ ដូចតទៅ៖

Details