សុន្ទរកថារបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងនៅក្នុងខួបលើកទី ៥០ នៃឱសថអាតេមីស៊ីនីន និងវេទិកាសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ដើម្បីកសាងសហគមន៍នៃសុខភាពទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិ (វីដេអូថតទុក)