សេចក្ដីដកស្រង់ប្រសាសន៍ សម្ដេចតេជោ ពិធីសម្ពោធបើកឱ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវជាតិលេខ ២១ ជាផ្លូវការ