ដកស្រង់ប្រសាសន៍ជាសារសំឡេងស្ដីពីការជូនដំណើរសម្ដេចតេជោឡើងយន្តហោះទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន នៅថ្ងៃទី ២៤ នេះ