ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសថ្លែងសារពិសេសជូនជនរួមជាតិខ្មែរ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយ

FN ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានថ្លែងសារពិសេសមួយជូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពថ្មីៗចុងក្រោយ រួមមានបញ្ហាអនុគ្រោះពន្ធ EBA, ពាក់ព័ន្ធមេរោគ Covid-19 នឹងបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រៅពីសម្តេចថ្លែងសារពិសេស, សម្តេចបានអនុញ្ញាតឲ្យមានវេទិកាសំណួរ និងចម្លើយជាមួយអ្នកព័ត៌មានផងដែរ។ ការថ្លែងសារពិសេស និងឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានពីសំណាក់សម្តេចតេជោ នៅវិមានសន្តិភាព មានរយៈពេលរហូតដល់ប្រមាណ៥ម៉ោង។ ខាងក្រោមជាសម្រង់ខ្លឹមសារសំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បូករួមទាំងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន៖ * សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នាថ្មីៗនេះ ជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមកូរ៉ូណាថ្មី បានក្លាយជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយទៀត សម្រាប់ពិភពលោក * សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ផលប៉ះពាល់ដោយ Covid-19 កើតឡើងលឿន ដែលមិនអាចព្យាករណ៍បាន ដែលទាញទម្លាក់សេដ្ឋកិច្ច * សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ជំងឺ Covid-19 ក៏មានផល់ប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជា ក្នុងនោះវិស័យ២ប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេ…

Details