សុន្ទរកថាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន (កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ) លើកទី ៣៦ តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ ក្រោមប្រធានបទ “ភាពស្អិតរមួត និងការឆ្លើយតប”