សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត «អវិជ្ជមានកូវីដ១៩» ក្នុងការធ្វើតេស្តលើកទី៣