សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងភរិយា ព្រមទាំងក្រុមអង្គរក្ស-ក្រុមអ្នកបើកបរចំនួន១៨នាក់ ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសហុងគ្រី លទ្ធផល «អវិជ្ជមានកូវីដ១៩»