សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចង់រៀបចំពិធីជប់លៀងជូនភ្ញៀវទេសចរតាមនាវា WESTERDAM ដើម្បីបង្ហាញបេះដូងមនុស្សធម៌របស់កម្ពុជា