លោក លី ខឺឈាង ប្រាប់នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាថា ចិននឹងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរស់នៅទីនោះ កុំភ័យខ្លាចនឹងវីរុសកូរ៉ូណា