សេចក្តីដកស្រង់ប្រសាសន៍តាម ហ្វេសប៊ុកផេច ស្តីពីលទ្ធផលតេស្តរកជំងឺ កូវីដ១៩ និងបទបញ្ជាស្តីពីចត្តាឡីស័ក