៤ខែដើមឆ្នាំនេះ ភ្ញៀវទេសចរបរទេសជិត១លាននាក់ ទិញបណ្ណចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរ ទទួលបានចំណូល ជាង៤៤លានដុល្លារ