សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រាប់ពីមូលហេតុដែលសម្តេច «គ្រេចស្មា»