សម្ដេចកិត្ដិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្លែងអំណរគុណ និងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនបន្ដឧបត្ថម្ភថវិកា និងសម្ភារផ្សេងៗ ដើម្បីសង្គ្រោះពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនៅកម្ពុជា