ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាល ជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ បង្កើនការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនពលរដ្ឋដែលចូលរួមពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ