ទេសរដ្ឋមន្ដ្រី គន់ គីម ចុះពិនិត្យការធ្វើផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជន នៅស្រុកចុងកាល់ ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ និងប្រាប់សមាជិកដែលគ្មានផ្ទះ និងដីអាចស្នើសុំបាន