ចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្តេចតេជោ និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ដោយគ្មានសំឡេងភ្លេងការមានរយៈពេល ៤៣ឆ្នាំហើយ (មានប្រវត្តិស្នេហ៍ដ៏ផ្អែមល្អែម និងជូរចត់របស់សម្តេចនៅខាងក្នុង)