កិច្ចសម្ភាសន៍ផ្តាច់មុខជាមួយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ប្រទេសចិនបានដើរតួនាទីសំខាន់ដល់វិបុលភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក