គ.ជ.ប បង្ហាញចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោត ទាំង២៥ខេត្ត-ក្រុង និង វេបសាយ ដើម្បីឱ្យពលរដ្ឋងាយស្រួលរកឈ្មោះ

FN ៖ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ហៅកាត់ (គ.ជ.ប) បានបង្ហាញការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុប២២,៩៦៧ នៅ២៥មណ្ឌលរាជធានី-ខេត្ត នៅទូទាំងប្រទេស និង វេបសាយ ដើម្បីឱ្យពលរដ្ឋងាយស្រួលរកការិយាល័យរបស់ខ្លួន ដោយប្រជាពលរដ្ឋ គ្រាន់តែចុចលើ link នៅតាមខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ គ.ជ.ប ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះ។ យោងតាមលទ្ធផលផ្លូវការនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោត និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន ៨.៣៨០.២១៧នាក់។ ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០១៧ អាចទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះ និងទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួនលើគេហទំព័រ www.voterlist.org.kh ផងដែរ៕ ដើម្បីភាពងាយស្រួលស្វែងរកទីតាំងការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗ ពលរដ្ឋអាចចុចចូលក្នុង Link នៅតាមរាជធានី-ខេត្ត ដែល គ.ជ.ប បានបង្ហាញដូចខាងក្រោម៖ ១៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ១,០៧០ www.necelect.org.kh/khmer/pollingstations/BanteayMeanchey  ២៖ ខេត្តបាត់ដំបង ១,៦៥៥ www.necelect.org.kh/khmer/pollingstations/Battambang ៣៖ ខេត្តកំពង់ចាម ១,៦៥៩ www.necelect.org.kh/khmer/pollingstations/KampongCham   ៤៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ៧៩០ www.necelect.org.kh/khmer/pollingstations/KampongChhnang  ៥៖…

Details