​ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចែកសញ្ញាជូននិស្សិត សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើនជាង៤០០០នាក់ នៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ