សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន​​ បានចូលបច្ច័យ៥ពាន់ដុល្លារ កសាងមជ្ឈមណ្ឌលអភិរក្សសួនគ្រញូង-នគរបាជ័យ និងរូបបដិមា៩អង្គ នៅខេត្តកំពង់ចាម, មជ្ឈមណ្ឌល និងរូបបដិមា៩អង្គ បានសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះ