សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចាប់លេខរៀងបានទី២០ ជាលេខងាយស្រួលចំណាំ ដល់ពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេស!