ពលករបរទេសជាង១០ម៉ឺននាក់ ​ធ្វើការនៅកម្ពុជាដោយគ្មានប័ណ្ណការងារ, ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងក្រសួងការងារ​​ ប្រកាសទុករយៈពេល១ខែ មុន​ចាត់វិធានការណ៍ច្បាប់