បុណ្យសមុទ្រថ្ងៃទី១ នៅខេត្តកោះកុង មានភ្ញៀវទេសចរចូលរួមកម្សាន្ដ ប្រមាណ៦ម៉ឺននាក់ ខណៈសន្ដិសុខ និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងល្អប្រសើរ