បុណ្យទន្លេនឹងមកដល់ឆាប់ៗ! រដ្ឋមន្ត្រី ថោង ខុន និងអភិបាលខេត្តកណ្ដាល អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរួមថែរក្សាសន្តិសុខ សណ្ដាប់ធ្នាប់ អនាម័យក្នុងពិធីនេះឲ្យបានល្អ