ការដកស្រង់សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ សម្ដេចតេជោ បិទយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោត