ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តខ្វាងស៊ី ផ្តល់អង្ករផ្កាម្លិះតម្លៃ១លានដុល្លារ ដល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជួយជនរងគ្រោះទឹកជំនន់