កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ប្រគល់ថវិកាជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា ចំនួន១លានដុល្លារ