រដ្ឋមន្ដ្រីម៉ម ប៊ុនហេង ជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ លុបបំបាត់ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ឆ្លើយតបនឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់លើកទី១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល

FN ៖ លោកម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងសុខាភិបាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាល និងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន បានថ្លែងជំរុញ ឲ្យក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ត្រូវប្រឹងប្រែងបន្ដទៀត ក្នុងការលុបបំបាត់ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ លើកទី១​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងពិភាក្សាពីភាពចាំបាច់នៃការបង្កើតអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីនិតីវិធីលំអិត សម្រាប់វិធីសាស្ដ្រព្យាបាល ស្ដារនីតិសម្បទា និងសមាហរណកម្ម អ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ស្របតាមមាត្រា១០២ នៃច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀន ។ រដ្ឋមន្ដ្រីម៉ម ប៊ុនហេង បានថ្លែងបែបនេះ ក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាល និងស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧នេះ នៅទីស្ដីការក្រសួង សុខាភិបាល ដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពី ក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពថ្នាក់ជាតិចំនួន១៩ និងតំណាងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានី ខេត្ដទាំង២៥ ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការ ទទួលបន្ទុកការងារព្យាបាល និងស្ដានីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន ។ រដ្ឋមន្ដ្រីថ្លែងបន្ដថា «កន្លងមកនេះគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ បានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការលុបបំបាត់ និងព្យាបាលអ្នកញៀនគ្រឿងញៀន តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នា នឹងបន្ដកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះបន្ដទៀត លើបញ្ហានៃការប្រើបា្រស់គ្រឿងញៀន ក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រ រួមទាំងពិភាក្សាលើយន្ដការត្រួតពិនិត្យ…

Details