ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ​ធំមួយរបស់ចិន ចាប់ដៃ​ឧកញ៉ា គិត ម៉េង បោះទុន ៣ពាន់​លានដុល្លារ សាងសង់​សណ្ឋាគារ​ផ្កាយ៦