អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដឹកនាំមន្រ្តីជំនាញប្រជុំពិភាក្សា បញ្ជាកកស្ទះចរាចរណ៍រាល់ថ្ងៃ នៅចំណុចក្បាលថ្នល់ ក្នុងខណ្ឌចំការមន, រដ្ឋបាលគ្រោងនឹងកសាងស្ពានអាកាស ឬផ្លូវក្រោមដី នៅតំបន់នោះ