អភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ និងមេអគ្គិសនីកម្ពុជា ដឹកដៃគ្នាទៅដោះស្រាយបញ្ហាទាំង១២ចំណុច ជូនកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរ «តៃអ៊ីហ្ស៊ី» នៅស្រុកក្រគរ