សូមជូនដំណឹង! ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅកូរ៉េ នឹងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ «មហាសង្រ្កាន្ដខ្មែរនៅកូរ៉េ» អបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ ជូនពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េ