សាលាក្តីខ្មែរក្រហម ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ច្រានចោលការចុះផ្សាយកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍​ ដាក់ចំណង់ជើង «ការពិចារណាផ្អាកសំណុំរឿងនានានៅ សាលាក្តីខ្មែរក្រហម»