សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើកែប្រែច្បាប់ស្តីពីបក្សនយោបាយ ដោយកំណត់ថា អ្នកមានទោសមិនអាចធ្វើប្រធាន ឬអនុប្រធានបក្សឡើយ ហើយបើទោសធ្ងន់អាចរំលាយបក្សចោលតែម្តង