សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន រំលឹករឿងរ៉ាវឈឺចាប់ ក្នុងគ្រាព្រាត់ប្រាស់ប្រពន្ធកូននាសម័យសង្គ្រាម ខណៈសល់៤ថ្ងៃទៀត ជាខួបលើកទី៣៨ ថ្ងៃសម្តេចជួបជុំប្រពន្ធ និងកូនវិញ