សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ព្រមានធ្ងន់ៗចំពោះ លោក មាស នី ជុំវិញការលើកឡើងរឿងកោះហៅរដ្ឋមន្រ្តី