សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ផ្តល់ថវិកា៥០,៣៥៦ដុល្លារ ខួងអណ្តូងទឹកស្អាតចំនួន១៨បន្ថែមទៀត ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែង