សម្ដេចតេជោ និងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ផ្ដល់អគារសិក្សាមួយខ្នង ដល់សាលាបឋមសិក្សាសំប៉ាន ក្នុងស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ