វិនិយោគិន កម្ពុជា-រុស្ស៊ី សហការគ្នា នាំចូលរថយន្ដធុនធ្ងន់ KAMAS មកកម្ពុជា ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះ