រដ្ឋាភិបាលចិន បង្ហាញជំនឿចិត្តថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន កម្ពុជានឹងឈានទៅរកអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់