ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់​សម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញ​ចែកសញ្ញាបត្រ​ដល់និស្សិត​វិទ្យាស្ថាន​វ៉ាន់ដា ៣,១៥០នាក់​