ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងមហាសន្និបាតកាយរឹទ្ធិជាតិកម្ពុជាលើកទី៤ នាព្រឹកថ្ងៃនេះ