ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងកិច្ចសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនអាស៊ាន-ជប៉ុន ជិត ៤០០នាក់ នៅវិមានសន្តិភាព