ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មហាវិថីសម្ដេចតេជោ ឬហៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ នៅខណ្ឌមានជ័យ ជាមហាវិថីធំជាងគេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ