ប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ា ស្ញប់ស្ញែងចំពោះ​ការរីកចម្រើន​សេដ្ឋកិច្ច​របស់កម្ពុជា និង​ស្នើសុំ​បទពិសោធន៍​ដឹកនាំប្រទេសពី​សម្តេចតេជោ​