នាយឧត្តមសេនីយ៍ នេត សាវឿន៖ គោលនយោបាយ ភូមិ-ឃុំ មានសុវត្ថិភាព មិនមែនកើតឡើងដោយការបន់ស្រន់​ចេកមួយស្និត និងធូបបីសរសៃទេ, កើតឡើងដោយការ ធ្វើពលិកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នា