សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញចុះពិនិត្យសាលាបឋមសិក្សា និងវិទ្យាល័យចំនួន៧កន្លែង ព្រមទាំងឧ​បត្ថម្ភអគារសិក្សាជាច្រើនខ្នងដល់សិស្សា​នុសិស្ស​ នៅខេត្តព្រះសីហនុ