សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានដឹកនាំ​គណៈប្រតិភូកម្ពុជា​ជាន់ខ្ពស់​៩នាក់ ចូលរួម​វេទិកា​សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ស្តីពីតំបន់​មេគង្គ នៅប្រទេសវៀតណាម