សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចាត់ទុកស្តេចប្រដាល់ ប៉ាក់គីអាវ ជាមនុស្សសាមញ្ញ និងសុភាពរាបសារគួរឲ្យស្រឡាញ់រាប់អាន